Sběrová soutěž pro Zelené firmy

Do projektu Zelená firma se může zapojit jakákoliv firma v České republice. Projekt je bezplatný a doplňuje ekologické a CSR aktivity zapojených firem.

Projekt Zelená firma, který vznikl v roce 2008, nabízí firmám a jejich zaměstnancům možnost bezplatně odevzdat odpadní elektrozařízení k opětovnému využití či recyklaci prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém a významně tak přispět k ochraně životního prostředí. Odevzdání vysloužilých elektrozařízení v rámci projektu Zelená firma je pohodlné, bez nutnosti vyhledat a navštívit místo zpětného odběru. Každá zapojená firma zdarma obdrží nerezový sběrný box a informační materiály. V případě potřeby Zeleným firmám bezplatně odvážíme také elektrozařízení, která se do sběrného boxu nevejdou. Zároveň Zeleným firmám nabízíme poradenství a odbornou podporu v oblastech nakládání s odpadním elektrozařízením a platné legislativy. Samozřejmostí je vystavení certifikátu o zapojení do projektu. V roce 2023 se všechny Zelené firmy mohly zapojit do sběrové soutěže. U příležitosti patnáctého výročí ekologického projektu Zelená firma jsme uspořádali sběrovou soutěž. Od 1. června do 31. října 2023 s námi mohly všechny Zelené firmy soutěžit o atraktivní ceny. Tři společnosti, které odevzdaly ve sledovaném období největší množství vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů, soutěžily o vouchery na nákup elektroniky v hodnotě 50.000 Kč, 30.000 Kč a 20.000 Kč od partnera akce. Podmínkou pro zapojení do soutěže bylo odevzdání minimálně 100 kg vysloužilých elektrozařízení a baterií.

VÍTĚZOVÉ SBĚROVÉ SOUTĚŽE PRO ZELENÉ FIRMY 2023: 1. místo - ASUPPORT, S.R.O. s odevzdanými 1 337 kg elektroodpadu na 1 zaměstnance 2. místo - VDC KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA. S.R.O. s odevzdanými 300 kg elektroodpadu na 1 zaměstnance 3. místo - JIŘÍ KLIMEK - JVK SOFTWARE s odevzdanými 297 kg elektroodpadu na 1 zaměstnance Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži. Celkem bylo v rámci 1. ročníku sběrové soutěže pro Zelené firmy odevzdáno k recyklaci 284 506 kg vysloužilých elektrozařízení, odpadních baterií a akumulátorů. Výhody projektu Možnost zajištění sběru vysloužilých elektrozařízení i od zaměstnanců. Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa shromažďování vysloužilých elektrozařízení a baterií. Automaticky generované potvrzení o ekologické likvidaci. Podpora ve formě informačního plakátu k označení sběrného místa, letáčků pro zaměstnance a možnost využívat logo Zelená firma při komunikaci s veřejností. Možnost velkých sběrových akcí, při kterých zaměstnanci firmy mohou odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení. Po skončení akce firma obdrží informační materiály, ze kterých se dozví, jaký vliv na životní prostředí měla jejich sběrná akce. Množství odevzdaných elektrozařízení je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent. Úspora financí – odvoz a ekologické zpracování veškerého firemního elektra, zářivek, baterií, tonerů, CD a DVD včetně nekompletních elektrozařízení zcela zdarma. Úspora administrativy – svoz probíhá v režimu zpětného odběru výrobku. Firma tak nevede evidenci odpadu, ani ho neuvádí v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Certifikát Zelená firma® deklarující zapojení se do projektu. Právo využívat logo projektu na propagačních materiálech. Sběrný box do interiéru na drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky, tonery, CD a DVD.

DOTAZ NA PRODUKT